Rubriky
Učitelské řemeslo Změna postojů

🎧 19: Jak si nastavit osobní cíle

Mohou pomoci se zacílením pozornosti, snížením zahlcení i zvědomováním si našich posunů, úspěchů a vývoje. Jak si dobrý cíl, ať už v učitelství nebo soukromém životě, nastavit? V epizodě se bavíme o SMART cílech a v přímém přenosu si svůj cíl pro nový školní rok specifikují dvě z nás.

Rubriky
Do hloubky Učitelské řemeslo

🎧 16: Tři principy pro trvalejší zapamatování

Mezi běžné způsoby toho, jak se dnes děti učí probranou látku patří opakované čtení zápisků v sešitě, vypisování z učebnice nebo podtrhávání. Přitom tyto postupy jsou dlouhodobě označovány za velmi neefektivní. Jaké jiné strategie pro trvalejší zapamatování máme k dispozici? A jak k jejich používání můžeme vést naše děti a studenty?

Rubriky
Organizace třídy

🎧 15: Uzavření školního roku s dětmi

V patnácté epizodě našeho podcastu se podíváme na to, jak s dětmi uzavíráme školní rok. Jaké aktivity se nám osvědčily, jaké ne a co bychom rády vyzkoušely?

Rubriky
Technologie Učitelské řemeslo

Aplikace, které používáme ve výuce a pro organizaci našeho času

V dnešní době technologií jsou aplikace pro učitele a vzdělávání nezbytným nástrojem pro efektivní výuku a organizaci času. Jsme si samozřejmě vědomy dvousečnosti používání technologií a neustálého prodlužování doby, kterou na chytrých přístrojích trávíme, pro účely tohoto článku jsme se ale rozhodly soustředit se pouze na situace, kdy nám aplikace a telefony pomáhají být organizovanější a, co si budeme, taky trochu současnější pro naše žáky.

Rubriky
Inspirace do hodin Organizace třídy

🎧 13: Důkazy o učení

Ve třinácté epizodě našeho podcastu navazuje na předchozí díl o cílech o učení. Jak ověřovat, co se naši žáci naučili? Ne vždy se totiž naučí to, co je učíme. A proto je pro nás důležité, abychom si ověřovali, co žáci doopravdy znají a podle toho plánovali další výuku. 

Rubriky
Inspirace do hodin

🎧 12: Práce s cíli

Ve dvanácté epizodě našeho podcastu probíráme, s jakými cíli ve výuce pracujeme, proč a jak je stanovujeme. Seznamujeme s cíli děti a studenty?

Rubriky
Učitelské řemeslo

🎧 11: Uchovávání materiálů aneb backoffice učitelské profese

V jedenácte epizodě našeho podcastu probíráme, jak uchováváme učitelské materiály. Pracovní listy, testy, poznámky, učebnice, přípravy, podklady pro klasifikaci, záznamy o práci dětí a studentů,… Papírově i online. Co nám funguje, jaká máme pravidla a kde se nám zatím nedaří?

Rubriky
Inspirace do hodin Organizace třídy

🎧 10: Začátky hodin. Do Now a vybavování z paměti

V desáté epizodě našeho podcastu probíráme, jak v letošním školním roce začínáme naše hodiny. Zazní, co nám funguje, co jsme postupně opustily a podrobněji si povídáme o aktivitách Do Now a vybavování z paměti.

Rubriky
Inspirace do hodin Učitelské řemeslo

Do Now

Do Now je jednou z technik z knihy Douga Lemova Teach Like a Champion. Do češtiny bychom ji mohli přeložit jako Udělej to teď. Jde o rychlou úvodní aktivitu, kterou žáci provádějí po příchodu do třídy. Cílem je, aby aktivita byla pravidelným začátkem hodiny a žáci byli okamžitě vtažení do učení a aby se oni i my ujistili, že jsou připravení a pozorní.

Pro použití Do Now je tedy výhodné být učitelem se stálou učebnou. Pokud ale nejste tímto šťastlivcem, nevzdávejte to. Osobně učím každou hodinu v jiné třídě a tak jsem si aktivitu přizpůsobila svým potřebám. Více o tom níže. 

Rubriky
Inspirace do hodin Teorie

🎧 9: Jak dětem postavit lešení

Devátá epizoda našeho podcastu je o lešení. Co je pro nás lešení v učení? Jak s lešením pracujeme ve třídě? Jaké typy podpory při učení používáme a co to přináší dětem? 

Díl můžete poslouchat i na 🍎 Apple Podcasts nebo 🟢 Spotify.