Rubriky
Cítit se dobře O čem se mluví

Jak využít kompetenční rámec k rozvoji učitelského sebevědomí?

Nabídka využití Kompetenčního rámce absolventa v učitelské praxi.

Před několika týdny Ministerstvo školství zveřejnilo Kompetenční rámec absolventa učitelství ve stádiu k připomínkování. Vyzývá učitele ke komentování. Zaslané připomínky následně zváží, zapracuje a dotvoří finální verzi, která by měla sloužit jako vize kvalitní přípravy učitelů v ČR. Tuto otevřenost ministerstva vnímáme velmi pozitivně a přijde nám důležité soupis kompetencí a jejich kritérií prozkoumat a případně se k němu i vyjádřit. 

Existuje mnoho učitelů, kteří nemají času nazbyt a práce na komentování dokumentu pro absolventy jim může připadat jako ztracený čas. Rády bychom Vám ukázaly způsob, jak s rámcem pracovat ve svůj vlastní prospěch. Pokud Vás při této práci napadnou nějaké připomínky, je jen na vás, zda se rozhodnete je na ministerstvo poslat, nebo si je necháte pro sebe. 

Kompetenční rámec je téměř šedesáti stránkový dokument, který seskupuje do pěti oblastí základní kompetence absolventa učitelství. Nepokrývá oborové kompetence. V každé z pěti oblastí definuje několik podoblastí – kompetencí. U nich následně pojmenovává kritéria, díky kterým můžeme prokázat naplnění kompetence. Kritéria jsou rozdělena do tří úrovní (absolvent, začínající učitel, zkušený učitel). 

Vzhledem k tomu, že nemáme kompetenční rámec učitele, může i tento kompetenční rámec absolventa zatím sloužit například k hodnocení práce učitele, k rozvojovému rozhovoru, k diskusi nad dalším vzděláváním. My bychom vám rády nabídly detailní popis toho, jak jej může využít každý učitel jako reflektivní a sebehodnotící nástroj, jako oporu pro svoji profesionální sebedůvěru. 

Základem naší nabídky je individuální reflexe nad vlastním učením. Pojďme si tedy projít postupně a detailně, jak můžeme s rámcem pracovat. 

Vyberme si  jednu z oblastí Kompetenčního rámce (přehledně shrnuty na str. 14 a 15). Následně se zaměříme na jednu konkrétní kompetenci (např. hned první 1.1. Nastavuje cíle výuky a vede k nastavování vlastních cílů také žáky), procházíme její jednotlivá kritéria (1. – 8.) a zaměřujeme se na to, jak se nám je daří, či nedaří realizovat. Přemýšlíme a reflektujeme do hloubky. Je to jen a jen diskuse mezi námi samými, nikomu se nemusíme svěřovat či zpovídat.

Pokud zjistíme, že něco z kompetence nezařazujeme do naší výuky, hledáme příčiny této absence, přemýšlíme o tom, co bychom mohli změnit. Tím nemyslíme, že to začneme hned měnit, jen o tom přemýšlíme. Na změnu totiž potřebujeme nejen vědět co chceme měnit, ale také mít plán, jak změnu implementujeme.

Pokud zjistíme, že vše splňujeme, můžeme se zamyslet, zda míříme někam výš? Zda v dané kompetenci máme další cíle nebo splněné úrovně? Můžeme si je doplnit nebo nadefinovat náš vysněný posun. 

Když takto projdeme všechny kompetence (ideálně postupně, ne vše v jeden den), získáme ucelený obrázek o našem učení. O našich silných stránkách, slabých místech. Můžeme specifikovat oblast, které máme chuť se právě nyní věnovat, kde se chceme zlepšovat. Můžeme pojmenovat pro nás slepé místo, které ale nemáme v současnosti kapacitu řešit. Zároveň zintenzivňuje vlastní přemýšlení o našem učení, v myšlenkách se ke kompetenčnímu rámci budeme mockrát vracet i několik týdnů po samotné reflexi…

Prací s kompetenčním rámcem budujeme své učitelské sebevědomí, protože se můžeme opřít o sebehodnocení dle přesně daných kritérií a o reflexi. Takto nabité sebevědomí nám může být oporou při komunikaci s žáky rodiči, kolegy. A to i v případě, že víme, že se nám něco nedaří (klidně i více oblastí). Výhoda spočívá zejména v tom, že nás nemůže nikdo “nachytat”. My se stáváme vyrovnaní s našimi nedostatky a víme, v jaké fázi práce s nimi jsme. Buď už na nich aktivně pracujeme, nebo víme, proč jsme je v současnosti odložili. Stáváme se reflektujícími praktiky, profesionály. 

Sebehodnocení a reflexi nad kompetenčním rámcem můžeme provádět opakovaně, například 1x za rok, ideálně v létě, po odučeném školním roce. Jako profesionálové, bychom měli postupně směřovat k naplnění všech kompetencí a právě kompetenční rámec nám v tom může pomoci. 

Napište nám, zda jste se do sebehodnocení pomocí kompetenčního rámce pustili a jaké to pro vás bylo! A pokud byste měli pocit, že na podobné hluboké přemýšlení o vaší práci nemáte čas, nabízíme vám prostor např. v rámci naší Letní školy tří učitelek. Každý účastník si přináší své vlastní téma, kterému se chce věnovat a pro vás to může být zrovna práce s kompetenčním rámcem.

8 + 1 tip na práci s kompetenčním rámcem

  • Vytiskněte si konkrétní kompetenci – např. 1.1. Nastavuje cíle výuky a vede k nastavování vlastních cílů také žáky, tzn. str. 18 – 19
  • Vytvořte si klid na přemýšlení, sebehodnocení a reflexi
  • Přečtěte si úvodní odstavec (1. polovina str. 18) a vyznačte si, co je pro vás srozumitelně formulované a co ne. K nejasnostem se vraťte a pokuste se rozklíčovat cíl formulace. Tím rozproudíte přemýšlení nad tématem. 
  • Procházejte kritéria dané kompetence (např. u 1.1. body 1 – 8 na 2. polovině str. 18) a vyznačujte si, co děláte zcela běžně, co jen občas, co třeba vůbec. Možná vás hned napadá proč nějaké kritérium neplníte, nebo jak byste mohli dané kritérium začít rozvíjet. Zapisujte si to k daným kritériím.
  • Výsledný přehled neberte jako podklad k tomu, co musíte hned zítra změnit. Naopak, nechte vše uležet a vyberte si uvážlivě, s rozumem a s ohledem k vašim kapacitách, na čem a kdy začnete pracovat
  • Pokud si chcete ujasnit důležitost dané kompetence či kritéria, přečtěte si pečlivě následující stránku usazující danou kompetenci do kontextu (v našem případě str. 19).
  • Může se vám stát, že si následně během výuky, nebo příprav uvědomíte, že nějaké kritérium plníte tak nevědomě, že jste jej ani na papíře nezaznamenali. Doplňte si, klidně i s odstupem několika dní, co jste zjistili a jak na tom ve skutečnosti jste. 
  • Takto postupujte všemi kritérii. 
  • Vytištěný a popsaný papír nevyhazujte, ale uložte si ho a časem se k němu vraťte. Sledujte váš posun nebo naopak stagnaci v daných oblastech. 
strana 18 – autentický záznam práce s Kompetenčním rámcem
strana 19 – autentický záznam práce s Kompetenčním rámcem

Další materiály: Kompetenční rámec absolventa učitelství

Novinky do emailové schránky

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit" souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Komentáře nejsou povoleny.