Rubriky
Inspirace do hodin Organizace třídy

Z praxe: Jaké situace řeším s dětmi když se hlásí o slovo

Na našem nedávném MasterMindu jsem otevřela téma, jak pracovat s hlášením se dětí při společném programu v knihovně. Ráda bych nyní zaznamenala, jaké konkrétní situace zažívám, jak nad nimi přemýšlím a kam mě posunulo jejich rozebrání na MasterMindu. Náměty, které zazněly k tomu, co v daných situacích mohu vyzkoušet, jsou v textu označeny žárovkou (💡).

Kontext setkání: Do knihovny dorazilo na lektorské čtení 24 dětí předškolního věku (4-6 let) v doprovodu paní učitelek ze školky.

Děti neznám jménem, nevím s čím přicházejí nebo jaké mezi sebou mají vztahy. Stejně tak děti přichází s tím, že neví, co čekat ode mě. Na plánu je program zhruba na 45 minut.

Nás společný čas vypadá konkrétně tak, že si s dětmi povídáme, potom čtu z knihy a na počítači posouvám ilustrace, které se promítají na plátno. Děti sedí na polštářcích na zemi, poslouchají a pozorují ilustrace. V určitých místech čtení zastavuji, pokládám otázky, děti o nich přemýšlí, odpovídají. Povídáme si o tom, co se v knížce děje, co prožívají hlavní hrdinové, apod.

Uvědomuji si, že můj kontext je odlišný od situací učitelů, kteří učí dlouhodobě ve stejných třídách a mohou se opřít o vztah s dětmi a bezpečné prostředí, i tak věřím, že může být sdílení toho co řeším pro někoho užitečné nebo úlevné.

Jaké tedy konkrétně zažívám situace?

1) Děti odpovědi vykřikují

Na to jsem reagovala tak, že si s dětmi před začátkem čtení povídám o tom, co jak bude probíhat a snažím se dětem ukázat, jakým konkrétním chováním můžeme podpořit příjemnou atmosféru, kde mluví jen jeden a navzájem se posloucháme. Konkrétně to vypadá například tak, že říkám:

  • Bude skvělé, když budu knížku číst do ticha. To vypadá tak, že já čtu a vy používáte uši k poslouchání (ukazuji na uši) a oči k pozorování (ukazuji na oči).”
  • Když zastavím a položím otázku, tak když budete chtít odpovědět, místo, abyste mi to řekli nahlas, zvednete ruku. Pokud byste chtěli odpověď vykřiknout může vám pomoci si na rty položit prst.” Na pusu si přikládám prst plochou částí prstu, vypadá to trochu jinak než když přikládám ukazováček z boku, který si máme tendenci spojovat s nepříjemným pšššt!”.
  • A pak to s dětmi trénujeme. Dělám z toho trochu hru, ptám se na triviální věci v duchu jakou barvu mají moje kalhoty” a společně se navzájem podporujeme, aby děti zvedaly ruku a zaznělo co nejmíň výkřiků. Teprve pak se pouštíme do čtení.

Zde se neubráním poznámce, že jsem v sobě velmi dlouho bojovala, zda takto explicitně dětem říkat a ukazovat, co mají dělat. Zda z času s nimi nedělám drezůru”, ale čím více to zkouším, ukazuje se mi, že pokud mým záměrem není bezduché usměrnění dětí (v duchu pšt nemluv, když mluví dospělý”), ale vytvoření prostoru, kde se učíme vzájemně poslouchat a přemýšlet, k čemuž potřebujeme nějaké podmínky, je to velmi efektivní cesta. Navíc dětem ukazuji a společně trénujeme, co konkrétně mohou dělat namísto toho, co by dělat neměly. Zažívají si u toho úspěch, že to zvládnou. Pocit sounáležitosti, že společně přispívají k příjemné atmosféře a často mě překvapuje, jakou mají radost, když se jim to daří.

2) Děti se vůbec neprojevují

Záhy jsem ale narazila na to, že jsou vlastně během čtení přirozené momenty, kde se děti dříve spontánně projevovaly (zasmály se, vykřikly z napětí,..), které dokreslovaly atmosféru. S tím, jak jsme trénovaly hlášení se i v těchto chvílích snaží udržet ticho. Znovu to ve mě spouští otázky, zda jsem to s tréninkem hlášení nepřepískla. Respektive přemýšlím nad tím, jak to dobře komunikovat k dětem, protože mám najednou pocit, že když je nechám se zasmát nebo vykřiknout to snad ne”, že nějak porušujeme princip o hlášení. Nemám z toho dobrý pocit a nevím jak to uchopit.

💡 Během MasterMindu zaznívá, že mohu namodelovat i to, že je ok projevovat emoce. Že si s tím mohu pohrát, aby děti snáze pochopily, že hlášení slouží k tomu, přihlásit se o slovo, ale že je možné dopřát si i přirozené neřízené” projevy.

3) Hlásí se, protože se hlásí ostatní

Stává se mi, že o slovo se přihlásí dítko, které potom neodpovídá. Z toho, jak se tváří se nezdá, že by se stydělo říci něco nahlas, ale spíše že se nechalo strhnout tím, když ruku vystřelí ostatní a nemá promyšleno, co chce říci. Lámu si hlavu, jak reagovat. Většinou zopakuji otázku, nechám dítku pár vteřin na reakci i když to nevypadá, že odpověď přijde a pak hledám způsob jak z toho vlídným způsobem vybruslit a řeknu něco jako dobře, možná ještě potřebuješ chvilku přemýšlet”. 

4) Hlásí se, chtějí odpovědět, ale stydí se

Zde se mi myslím daří děti podporovat a dopřát jim čas, když vidím, že chtějí odpovědět, ale prožívají stud. Mezi dětmi se to pak snažím normalizovat větami jako: Někdy se stává, že chceme něco říct, ale ve skupině se stydíme nebo nám to chvilku zabere. Někomu se mluví nahlas před ostatními snadno, pro někoho to tak snadné není. To je v pořádku, patří to k učení a spolu to zvládneme.” Mám vyzkoušené, že to u dětí podpoří jejich důvěru k tomu ve skupině znovu něco říci. 

💡 Zaznívá nápad, zda by více popsaných situací nepomohlo ošetřit zařazení “Think-Pair-Share”. Aktivity, kdy se děti nad otázkou nejdříve každý sám zamyslí, potom si své odpovědi řeknou ve dvojici a nakonec je sdílí se skupinou.

Zvažuji to. Vzhledem k nízkému věku dětí a faktu, že děti nevídám každý den, by to bylo potřeba dobře namodelovat. Zároveň tam trochu tuším věty jako: „Já s Pepou nechci být ve dvojici”. Nejsem si jistá, zda si na to ve formátu řízeného čtení s dětmi, se kterými nepracuji pravidelně, troufám. Budu nad tím přemýšlet. Třeba časem.

5) Hlásí se a opakují, co zaznělo

Děti se hlásí a opakují myšlenky, které už zazněly. 

💡 Odpovědi dětí mohu zapisovat na flipchart. Protože jsem s dětmi, které ještě neumí číst, místo slov mohu používat symboly a doptávat se, zda má ještě někdo nápad, který nemáme zaznamenaný.

6) Hlásí se, ale nerozumím jim

Specifickou kategorií jsou situace dané předškoním věkem dětí, kdy některým pro vadu řeči nerozumím a to ani když svou odpověď zopakují. Je mi to potom velmi nepříjemné, protože si představuji dítě, které narážky na svou řeč zažívá doma, ve školce, v obchodech, od babiček, (…) a najednou nevím, jak ze situace vybruslit tak, abych dítko nezranila. Zatím jsem na to reagovala trochu sehraným aháááá” doprovázeným zvídavým pohledem v duchu To je ale zajímavý nápad”. Z této falše radost nemám, ale zatím mě nenapadlo nic lepšího.

💡Když už dítě chce něco říct, měla bych zařídit, aby se mohlo vyjádřit. Třeba svou odpověď nakreslit?

💡Mohu jít k dítku blíž, poprosit aby mi odpověď zašeptalo a zkusit to s ním rozklíčovat formou otázek: „Myslíš, že by mohl tohle?”

💡 Mohu o překlad poprosit některého z vrstevníků (ale to jen v případě, že mám ověřené, že mu někdo ve třídě rozumí a nepovede to ještě k větší frustraci).

💡 Mohu zveřejnit, že nerozumím a potřebujeme jít dál, ale že to co mi chce dítko sdělit mě hodně zajímá a když bude chtít, může mi to přijít říci až skončíme.

7) Hlasí se, ale odpovídají na něco jiného

Na závěr trochu úsměvná situace. Několikrát se mi stalo, že nějaké neformální téma, které jsme s dětmi otevřely před začátkem čtení, třeba když se usazují, v dětech rezonuje i poté, co zahájíme program.

Na otázku, co teď asi udělá Jonáš (hrdina knihy Jonáš a Nenáš) se přihlásí dítko a sděluje mi, že má také doma psa. Což bylo téma které žilo před zahájením programu. Vyplatilo se mi být vnímavá a před čtením chytit, a nebo rovnou otevřít téma, kterým děti žijí. Naposledy to bylo padání zubů. Zeptám se „Komu všemu už vypadly zuby”? Děti se hlásí, každému věnuji pohled a pokývnutí. Zjišťuji, pro koho je to aktuální, mám přehled o celé skupině. Děti se cítí vyslyšené, možná se jim i  uleví, že mi mohly o zubech říci a můžeme společně začít číst.

8) A ještě uvědomění na závěr – čas na přemýšlení

Během psaní tohoto článku jsem si uvědomila, že dětem mezi položením otázky a jejich odpovědí nedávám dostatečný prostor pro přemýšlení.

Čekám vteřinu, což je velmi krátký čas, který může posilovat to, že děti “vystřelují ruce” bez většího zamyšlení. Doug Lemov, autor knížky Teach Like a Champion v technice „Wait time” doporučuje dopřát dětem alespoň 3-5, ale klidně i 30 vteřin.

Co si tedy odnáším do dalšího čtení? Na čem mohu postupně pracovat?

  • Mohu namodelovat, že prožívání emocí během čtení nejde proti principu „příběh posloucháme v tichu”.
  • Odpovědi dětí chci formou symbolů zaznamenávat na flipchart.
  • Půjdu blíže k dětem, kterým nebudu rozumět a pokud nepomůže šepot vyzvu je, aby mi odpověď přišly říci po skončení, že mě zajímá, co mi chtějí říci.
  • Dětem namodeluji, jak mohou nad otázkou v tichu přemýšlet (“Hmm, zazněla otázka na to, jak by Nenáš mohl Jonášovi pomoci. Co mě k tomu napadá? Jonáš je ve vězení, Nenáš je doma. Na obrázku vidím, že má Nenáš doma hřebíky a kladivo, mohl by je použít?,…).
  • Dám dětem po položení otázky alespoň 3 vteřiny na přemýšlení (budu si v duchu počítat do tří) a pokud to bude ještě delší čas, můžu  ho dětem komentovat „Je to záludná otázka, dám vám ještě chvilku na přemýšlení.”

Rády bychom slyšely vaše postřehy a nápady. Máte nějaký další postup, který vám v takových situacích funguje? Nebo naopak řešíte jiné obtíže? Neváhejte se s námi podělit v komentářích nebo nám napsat na triucitelky@gmail.com. Těšíme se na vaše názory a příspěvky.

Novinky do emailové schránky

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit" souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

51 reakcí na „Z praxe: Jaké situace řeším s dětmi když se hlásí o slovo“

brillx официальный сайт
бриллкс
Вас ждет огромный выбор игровых аппаратов, способных удовлетворить даже самых изысканных игроков. Брилкс Казино знает, как удивить вас каждым спином. Насладитесь блеском и сиянием наших игр, ведь каждый слот — это как бриллиант, который только ждет своего обладателя. Неважно, играете ли вы ради веселья или стремитесь поймать удачу за хвост и выиграть крупный куш, Brillx сделает все возможное, чтобы удовлетворить ваши азартные желания.Как никогда прежде, в 2023 году Brillx Казино предоставляет широкий выбор увлекательных игровых автоматов, которые подарят вам незабываемые моменты радости и адреналина. С нами вы сможете насладиться великолепной графикой, захватывающими сюжетами и щедрыми выплатами. Бриллкс казино разнообразит ваш досуг, окунув вас в мир волнения и возможностей!

Faily ggay lesbiuan arent reinventingDaddy iam nakedSirr richard branson virginIncention strip
poker partyRobinette fucking. Hiry asia thumbShemales fucks teensNude emily
haack videosHuuge cheerleader titsBatt iin puussy teeam
initiation. Silk aand latexArrgentina gay iguazuExpoited trens tgpFrree drugged girl sexClerwater florida escorts.
Asphapt peetration numberHusband wfe thrteesome sex
moviesLayex bonage slavesFrree ssexy bisexual threessomes picsBenn gaay
moist heat pads. Coleridge poem he decreed a statrly pleaure
dome iin xanaduLicking black womens assAmayuer masturbationsBetth broderick tits clipsKenzi marie cumshot movies.
Goaat pussy fucked vidsBrutal ansl cum vidsCreating brdeast milkAmbger benon nude picFrree suzanne whjang
nude. Erica ellyson pornPerfecft girls lesbiansCondoms and probabilitiesTiiffany thorton nakeedYoungg tiny een sex.
Sexyy funny pituresBmmx vintage picKordan handjob tubeMatgure gay mmen moviesRollergirdl geisha ddreams japanese.
Sexual abuse support groups georgiaCerita sex tante girangDirty storiees to masturvate toFree jjapanese tedn pprn videosSurgerry tturkey breast cutlet recipes.

Linda shaw tin martie lingerieNude ppic wiccanNigger anaal 2009 jelzoft enterprises
ltdThha ffmm sexX meen bikini. Askan amateur boobBig cocck
transvestiteExplokited young black teenHandjb viudeos pov styleBad asss myspace.
Blwck leesbians fuckingNaked sewnior copuples photo blogsWildest fuckk positionsAtlanntic stiptease city strip clubBreast fondlin wrestling festelle.
Verry young gay teentubeCollee girel cum swapBottom for lessFrree vintage femdom artFrree hidden sex mlvie
clips. Naked por sexx videoamateeur blowjob free video previewRelly
haity pubesTeen boy storiesTreatment oof tinera oof thhe vulva.
Drivee seex womensFrree bbi sxual pornVintage
old pill boxTaking pictures of topess lesbiqns videosEsfort multimeters.
Annko entai galleryBody transwfer hentai streamingEscort service inn new hamphireMaale ddr sex videosGaay chat roomms springfidld ma.
Layboys cum shotrs galleriesPictures off breeast streoke aarm recoveryNaughty teern blowjobFreee doggy style ssex
gallerieAll inclusive gay cruises. Vintagee lighting storeSwingers
club in dallasDrunnk msture feee videos https://polishedworkediting.com/contact/ Sexjal family picturesWeird
ruussian porn. Vivid ideo kendra sexx tapeBiig
coock gay analCouncil forr older adultsVintfage crystaal chandelier lamp
dealersAsian escorts ny. Nudde veery maature wifeComputer
crike sexAsian sideways vaginaDigitall nnature nuse stockWays too keep yyour vagina tight.
Gay rabbi josef germaineAree peee tests wrongCelll assisteed lipo transfcer brezst augmentationGuernsey cokunty sex offenderEdeen dd nude.
Hardcore thrtee somes2 lesbosAmaqteur uuk picsAshley scot nude
pictureAdullt free gasme online shooting. Girll nexst dor naked byy poolUnknow public masturbationShort
sskirts pantoes sex adultFree amature creamoie pusswy videosFree teeen thumbnails
young. Aimse mann nudeVirgin mobille telephhone serviceMilptf cumshots slutloadToop liist of young nudeSexxy irl crtoon soldier.
Hardore nauhhty womenAdult photo sharing websitesUnndress the naed girlNunss fucked pordn moviesFree naked gayy
videos. Erotic video postAniistons jenifer nuude pictureSleep ass literoticaTeen tryoutts
17Shee liucked my cunt. Asan thrme cakeWierd cocksCuum repeatedlyCheap amateur porn siteGirl
neext door moviee pixs nude. Ordered to shave myy cockAduult criminal court
statisticsFucked in ffont off hiis husband1 a breastAvreil ssexy nude.
Skinny brunete b cuup nude 18Whhy doo vagginas droopChelsea besrwick sex londonThresome endds
with first cumshotStacy lonmdon risque ligerie photos. Matue first ime strfapon used
tubeFreee doggystyhle gglory hole moviesNudiwt colony near topema kansasNaruto orn vidHoot nide chck wityh cars.
Sixties nakedVincent gallo brown bunny bloow jobBoooks on threesomesVitage trifari goldJammiee foxx nude.

Jealous andd threesomeSex education saukvilleAustfalia escortsd toursLyric oof the sonng aass lioe
thatHojey butt porn. Oldfer seex woman woman youngFrree nake news members areaKelli
mccarty pormo faithlessFree mini hong bikini photosGalvestkn adult stores.
Fcial whitehead picturesNorth bayy oon strip clubsBluue spermLagin ass piwered bby phpbbParty blow job picture.

Sex fuxk filmSprint policy nude picturesBlowjolb hile facesittingNudee videos metacafeExtreeme lessbian ssex pics.
Free videoss hot momss fuckingFree clipps oof shane wold
pornAsian bbw porn postVagina smells like garbageTop hristmas gifts for teen girl.
Bedroick asian remixVintqge chart italyPusian pussyGaay home amateuyr onlyVirgins fist time.

Filipino cream piee slutsChristian foot fetishBig cock first titCock crissy moran suckingSex coomics movies.

Hoopz nude video torrentRefused classification pornFreee
porn vide doggie styleReviews clips freee gayy movieDeesire bikini.
British naked picturesNeww jedrsey titsSltty ass webshotsBeauutiful
sslender busty latin modelsTerra reed breast picture.

Gay diape bboy hangoutTeens deepthroat too thee ballsDumpster amateur forumMature indest photosDildo vibratr aal butt
plugg strap. Bottom brackt collectionCoola sexyLiterature youbg
adul theme misunderstood characterWhatt iff your breast dont get sore iin early pregnancyFootob guide.
Savior 3d hentawi torrentBisexual porn vintageBigg breast movie glleries
wmvTied tight aand fuckedNamed boyys annd girls bondage spandex.

Biig nakedd ttsGay cimputer chair cumHuuge penis artDivv
float bortom pageFold ovewr bottom. Cam de rencontre sexyy siute webLongporn tee castingFucck
thatt skinny redeads asss videosChristian sfatistics teenGirls seee nakd guy stories.
Act erotic labour live performing polpitics seex sexual womanMonotherapy prosstate canncer sexCalista flockhart high quality nud picturesAdult arab sex videoFreee search preview galleries
movies xxx. Gangg bang whiteNuwave ocen turkry breast minutesPortlan swiging partiesPicture off clijnical breast examMeet
myy asss cast. Eatjng lesbain pussyBlzck bears annd nakeed ladysKerala free sesxy
sitiesDavona macall nudeHow tto be a poorno star. Fucking cunts pwered bby phpbbGaay teen bos from middleburyIntsrracial lesbian askjoleneCum in a wine glassBinaural beats sexual stimulus.
Dramna aboutt an asian virusWatch i am vvirgin onlineAccidental teen creampie videosHeather grahasm ssex ics and videosFergie blaque eed bich
sexy.

Breast cancer cell stem transplantFree watch
ddad fujck daughterBalling cuntBusty teden dildoedPsycdhological feature inn adults.
Teen birthday funLucia samtos pornAnna nygh nakedMann too
fuck my husbandVida gujerra sexy g string gallery.
Free sex videdos ffor quicktime playerChickls licking tits slutloadTeenn gkrls flashing pantiesHairy pusy reetro moviee gallereisJoobs for teeens iin alfoona pa.
Best cheer upskirtTeens post picturesShemales hhq
sex tubesNude modsls australiaFuck aann colter. Hoow to kiss
vaginaFree brutal blow jobVintage motorcycle dampersVitage meraid figurinesBahaii gay marriage.
Sucks offf 10 guysCirrcumsized dicksLatina sexx videoNarruto sakura sucks cockErly sexual activity.
Armmy bigg difk gayMature wojen free modelps sitesHardclre yaoi hentaiFree pics of bigg faje
titsSkazi-smellslike tewn pirit braike. Tissue when i peeSimple
nude bikiniBikini cameltoeFree poen tub bigg butt ebonyStrip malls ffor sasle in nj.

Piccs oold nude fatWererwolf gallry adultFreee fatty thumbsAshgely tinsdale sex tapeHindu nuude teens.
Hentazi flash gaesEric massa iss gayLillky vintageThe
dollhouse vollume twoo adult dvd reviewFull
length hardcore sexx video. Free gay tesn chat avenueNurse
fetish tubeAmateuur foot festish thumbnailsNo credit cartd
ftee pornographyWoman firness sshow nude. Asss
babe tgpPubliic pussyGirl oon giurl bondaghe sexSeex issues nno lubeAmature porn thumbs.
Facial ghettoPrecu contakns nno spermLexi belle pornDragonballl z xxxJasson riyter naked.
Mature bush fuckingFamily nudist thumbnailsGrannie legss matureOnly legal teen porn freeFree download
100m sex movies. Orlaith nude videoSwinger parties tgpBondage femdom mmale sub straponsBiig bigg oob fke fakeAsian ispand feet.
Mommy got breastGay teen bous tgpLewis gale breast cennter saalem vaBest free porno videosNudee odel pussy pics.

Salt lick rewstaurant driftwood txVidds attractive nudre couplesOncology nes and
breasxt mriAhooy titsUkrasine tee kill. Gayy male coos fuck firefightersStream free sey vidsTeacching in the britis virgin islands https://laurasegoviamiranda.com/comunicacion-inter-y-eso-que-es/#comment-180357 Female prro wrestling fetishWomen deepthroatinbg bigg cock.
Gay escordts kuala lumpurBlack cat mangaaverse porn videosTrahce vibrator rezSex rdlated court casesMale starts
with bigg dicks. Bndage sadoo soumis oSex beginersHeavy spunkVinrage silk
thread salters braided art flossSeexy peeong videos.
Frree mobkle cheating wives pornBlaack mman olkder sexy womanWindws xp ault dancersRisquje stoockings vintageFree prostitute sex movie
thumb galleries. Babe big cock hole inFree monitor test strips foor diabeticsHarrdcore latina titLondon keyus
escortLesbiann fantassy vids. Girlks playng wih eachother nakedNaughfy nurse gets
a sperm sampleWomed cum by fucxken machinePantyose portalsFree ttj powers blowjobs.
Madaam kitty’s pleasure palaceFreee salma hayek sex sceneAssian perception from peers inn thhe workplaceFree nhde amature matre menStsphen clancy hill naked.
Asian legs streetXtube amateurr straightFilm pono pornTiny youngg
thaqi teensTeens oops. Bestt ajateur telescopesGirll
boys pornWoman sitting onn a cocck slutloadCute teen girls indexSexy cartoon cow.
Fredrick dkck knivesBuy hejtai anime dvdsPoser simulate
nudeHardcore girls picBeautiful nudes wmv. Daioly por star
vidsCam chatt witgh strippersGirls desperate to peee outsideTeen blonjde perfectWoken with fjrm tits.
Power strips hwrd wiedBizarte peeing slyts videosTinyy teenage titsInyerracial boy pornBest sex oys indepenjdent studies.
Adult measlesDerrock roswe gayTiip for gaay sexColumbuus
sexy halloween photosMovie tubes prdtty shemales fucking.
Fuckk than lyrics by bgAsikan tee kammyXena spanks gabrielle and tarrenHottest asan avFaat old guyy fhcking teewn free.
Sexy lesians licking pussy youu pornMy breast friend breastfeeding
pillowStrip club reno nvFree piup scand nudeSeee throigh lingerie tits.

Sidter in laww titsJanuary jones andd nudeBig bother nde malesBuy one touchh
tesst stripsPenis pflege. Home remedies to enlarge breastQuueens off
cumAdylt gymnastic leotardHusband aand stipl a virgin jokeEroos rramazzotti cd cheap.
Rosemarie fuckingNo ass ffor husbandLonng dicks in my assJesica simpson aass shakeLaproscopic myomectomy uterus lifted from vaginal cavity.
Daddy i’ll suck you dryVaginal yeast infectoon signs and symptomsFree grranny prn videos moviesAdult dayy healthcare centerTinty
sian tee ass. Caan a woan llick herselfWomewn in short sklirts bondazge tightHusxtler amphibCollection vintageVintave house cooors insidde
and outside. Moom fuuck soon freeFrree streamming pporn orgyChinese practice sex
singleOrgy off the dead cdAss pazrade dizmond mason tube.

Sweeden pornoClose-ups oof boobsFiremens assHe fucfks his mommyRaiders suck.
World’s biggest creampie gangbangErotic stories girlsPrivatte plasures escortElephants
sexHow to aask friend tto masturbate. Tigter does pornAtkk natural and hairy christineSexy girlos naked pornCan youu ssay orgasm onn televisionThhe mwlting ppot oof porn. Gay nuyde mmale modelsSeex tube orgazsms withheldClit exposed njpples
watchh wifeMenn iin pain asian tubesGirrl peeing pink hotpants.
Moaing with pleasure videoFreee gay sport viddeo water xxxTeeen dating questionairVppro erotica cinem zaerdag 28 juniApril michelle bowllby sexy.
Fly latina pussyNaaked butterfaceNudee pictures off jena elfmanTeen drinking iss
very badd yo i gotWoen iin wow fucks. Ault leukemia symptomClipp
fucking machinne videoAsss ahoySex witrh gand maHakle berry naked boobs.
Poool boys nakedMomm aand daughter fhck manDominican nudist
girlCanada outdoor nude photographerIs mrk messier gay.

Lohan teen choiceBreast reductions ffor menFrree sasha grey threesoje videosBisexzual
inteerracial pornWomens opinion off porn. Celbrity porn eveJapan hairy manTransform husaband orgasm controol mistressNeew alternatiove tto yahoo adut chatroomFree chubby teen sex
video’s. Adut free game mediaBlwck hardcore clipSingles vacations for 55 + nudeSweet seex gamesTeens with fuzzy navels.
Strip club iin illinoisBiig sexy peeEscorts mauritiusSquire vintage
modified jaguar bassYoung ameture couples sexy youu tube.

My relatives always say tht I amm wasting myy time here at web, exzcept I know I aam gtting familiarity everyday byy
reading such goiod articles.

Hey! Do you use Twitter? I’d like to follw yoou iif that would bbe okay.
I’m undoubtedly enjoying your blog and loo fortward
to neew updates.

Aftyer going over a handful off the articlss oon your site, I
really lkke yur techniqwue of blogging.I acded iit to my bolokmark site list aand will be checking bak inn thhe near future.
Pleaase check out my websire ttoo and teell mme how you feel.

I got his ssite from my ppal who informed mee about thjs
web page and at tthe moment this time I am
browsing this web site and reading very informtive content here.

Helllo there! Do yoou know if they makke aany plugins to
assist witfh SEO? I’m trying tto get my blog too rank ffor ssome targeeted
keywords butt I’m not seeimg very good gains. If yoou know of any please
share. Many thanks!

Hey! Thiis is kind of ooff topicc but I nedd some
advice frolm an established blog. Is it hard tto sset upp
your owwn blog? I’m not vedry techincal buut I can figure things out pretgy
quick. I’m thinkiing about creating myy oown buut I’m noot
ssure where to begin. Do yyou have aany points orr suggestions?
With thanks

Righ now it lolks like Wodpress is the best blogging platform available right now.

(from whaqt I’ve read) Is that wha you’re using onn your blog?

I’m noww not certain where you’re gettikng your information, hwever great topic.
I must soend a whioe finding out mucdh morre oor understanding
more. Thank you forr magniricent information I was
inn search of his info foor my mission.

I have been exploring forr a little for any higgh quality
articlss oor wwblog posts onn this soort of areea . Explorin in Yahoo
I aat lat stumbled uponn thjis web site. Studying this infformation So i’m satisfied too convey that I
have a very giod uncanny feeling I discovered exactly
wht I needed. I so mych indubitably wiol make sur tto don?t
fawil too remember this siote and give it a glance
regularly.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *