EduMind

Dvě podpůrné skupiny pro vyučující

Od září 2024 nabízíme dvě varianty podpůrných skupin:

  • EduMind A pro vyučující angličtiny,
  • EduMind B pro vyučující všech zaměření.

Cílem obou skupin je nabídnout prostor pro pravidelné sdílení, přemýšlení, rozvoj a vzájemnou podporu. Podrobnosti o termínech, ceně a přihlášení, naleznete níže.

Proč EduMind?

Učitelství je radostná, obohacující a velmi důležitá profese. Zároveň je však velmi náročná, někdy vysilující či dokonce zraňující.

Můžeme mít starosti s žáky, trápení s kolegy, být nepochopení vedením. Někdy přešlapujeme na místě v našem oboru a nedaří se nám posunout ve výuce, jsme nerozhodní, nevíme si rady s určitými tématy našeho předmětu.

Chybí nám inspirace, sdílení nových poznatků, kritický náhled na ně, diskuse a společné zkoušení a sdílení. Paradoxem učitelství totiž je, že ačkoliv trávíme většinu času obklopeni lidmi, můžeme se cítit na všechny výše zmíněné, a mnoho dalších profesních výzev, sami.

Často chybí profesní prostor, kde by se učitelé cítili bezpečně a byli bráni vážně, kde by se vzdělávali, nebyli hodnoceni, kritizováni a nedostávali nevyžádané rady.

Přejeme si změnu a proto přinášíme EduMind. Inspirující a podporující online setkání pro učitele, které jsme na sobě a menších skupinkách testovaly tři roky, a kterým od ledna 2023 prošly již tři skupiny účastníků.

Poznáváte se v některé z těchto situací?

Chybí mi inspirace. Chtěl/chtěla bych se posouvat, ale nevím, kde začít.

Chybí mi spřízněná duše. Jsem na škole sám/sama, bojuji s větrnými mlýny. Nemám kde odvětrat nebo sdílet.

Nemám s kým probrat, co zkouším a řeším, co jsem četl/četla nebo slyšel/slyšela. 

Cítím zahlcenost. Bojuji s time managementem a hranicemi práce.

Nestíhám.

Cítím se vyčerpaně. Za pultem by mi bylo líp. 

Nezažívám ocenění své práce. Vedení, kolegové, rodiče si neváží toho, co dělám.

Začínám učit a nevím, kudy kam.

Nevím jak na situace ve třídě s respektem a účinně.

Chci hodnotit formativně, ale nevím jak to uchopit.

Chci do výuky vnášet inovace, ale je to pro mě časově náročné nebo neudržitelné.

Snažím se učit konstruktivisticky/badatelsky, ale nezda se mi, že by to přinášelo výsledky celé třídě.

Nemohu se rozhodnout, zda mám učit konstruktivisticky nebo explicitně. Tápu a hledám. 

EduMind může pomoci.

Co EduMind je a jak funguje?

EduMind je pravidelné, strukturované a moderované online setkání ve skupince max 10 učitelů, které trvá 120 minut. Vychází z konceptu Mastermind skupinek, které vznikly v USA  jako pravidelné setkávání šéfů firem, kteří ve vrcholové pozici hledali možnosti sdílení a podpory. Vzali jsme principy Mastermindu a rozvinuli je pro potřeby českých učitelů.

7 důvodů, proč EduMind funguje

⭐ Velký důraz je během EduMindu kladen na bezpečné a přijímající prostředí, které je předpokladem načerpání sil, učení se a růstu.  

Překonávání výzev díky společným znalostem a zkušenostem všech zúčastněných, aneb více hlav víc ví. Díky stabilní skupince učitelů už na to nejsme sami. Kdy se vám naposledy podařilo do hloubky probrat nebo konzultovat téma s deseti dalšími učiteli?

Pravidelnost. S EduMindem máte jistotu, že se prostor pro váš růst i odpočinek otevře každých 14 dní. My Vás budeme pravidelně podporovat v tom, abyste si tyto edukační “lázně” patřičně užili.

⭐ Skupinu učitelů doprovází zkušené moderátorky Eva nebo Káča. Učitelky v různých fázích vývoje, které EduMind více než čtyři roky testují na sobě a v soukromým skupinách. O tom, co nám EduMind přinesl se můžete dočíst zde.

⭐ Struktura setkání pokrývá potřebu sdílení a odvětrání, vzájemné inspirace, stanovování si akčních kroků i jejich reflexi a ponoření se do jednoho tématu skutečně do hloubky.

Hot Seat – neboli “žhavé křeslo”. Jde o pravidelnou část setkání, kdy mají 1-2 účastníci možnost, nikoliv však povinnost, otevřít téma, které je pro ně aktuální/palčivé/bere energii/tíživé a dostane se mu nerušené pozornosti od celé skupinky. V případě zájmu může ten, který je usazen v “hot seatu” požádat o rady, podporu, konzultace a pohledy. Ale může jít i o sdílení něčeho, co jinde sdílet nelze.

⭐ Z každého EduMindu vzniká neveřejný zápis do padletu, ke kterému se je možné vracet a sledovat vývoj přemýšlení napříč pololetím. 

Co o EduMindu říkají účastníci?

“Scházejí se zde lidé, kteří chtějí učit děti, protože jim to dává smysl. V Edumindu mohou účastníci sdílet své smutky, starosti, bezradnosti. Mohou najít spřízněnou duši, podporu.”

Účastnice EduMindu běžícího od ledna 2024

“EduMind byl pro mě po celý rok velmi inspirativní a přínosný. Nelitovala jsem ani jednoho čtvrtka, protože vložený čas byl pro mě naplňující a plně využitý. Možnost sdílet zkušenosti s kolegyněmi z jiných škol je nenahraditelná. Vždy byl dostatek prostoru pro diskusi a výměnu zkušeností, což velmi oceňuji. Bylo velmi motivující vidět, jaké mají ostatní kolegyně zkušenosti a nápady. Naučila jsem se několik nových metod, které jsem mohla hned aplikovat, a za dva týdny s holkama reflektovat, co se podařilo a nepodařilo. Každý můj sebemenší problémek nebo potřeba sdílení byla vždy přijata.”

Účastnice EduMindu běžícího od ledna 2024

“Účast na Edumindu mě profesionálně velmi obohatila. Díky této akci jsem získala nové přátele a kontakty, se kterými budu ráda spolupracovat i do budoucna.”

Účastnice EduMindu běžícího od ledna 2024

EduMind je pro mě ostrůvkem klidu a možností pro reflexi v hektickém učitelském životě. Asi nikde jinde nemám prostor povídat si o tématech týkajících se školy do takové hloubky jako na EduMind, protože na to v běžném pracovním týdnu většinou není prostor a klid. Po našich setkáních se cítím nabitá energií a těším se, co nového vyzkouším. EduMind bych doporučila každému, kdo chce učit s radostí.

Účastnice EduMindu běžícího od ledna 2023

“Aneta, Eva a Káča dokážou vytvářet prostředí, ve kterém se můžete cítit úplně bezpečně, abyste si dovolili kultivovaně odložit, co vás tíží, a zároveň totéž přetavili ve svůj osobní růst. Hodně záleží na lidech, kteří se tu s vámi sejdou, ale dá se předpokládat, že učitelé, kteří přijdou až sem, jsou lidé, kteří za Váš čas a pozornost stojí, protože vám mají co nabídnout. Stejně jako vy jim. Vystoupit z kontextu své školy a každodennosti je dobrá cesta k tomu nacházet nadhled, který je nezbytný pro to, abychom ve svém povolání nevyhořeli. Dokud se ještě ptáme a dokud hledáme odpovědi, máme naději. Když to děláme společně, máme sílu.”

Účastnice EduMindu běžícího od ledna 2023

“EduMind pro mě jsou otevřené dveře, nabídnutá náruč, ochota naslouchat, sdílet, poradit a pomoci. A taky je o tom vyjít ze své komfortní zóny :-)”

Účastnice EduMindu běžícího od ledna 2023

“Díky všem za včerejší večer. Díky za vaši otevřenost a za úsilí hledat opravdové odpovědi na těžké otázky. Uvědomila jsem si, že je mi na čtvrtečních večerech lidsky dobře. Pro mne se naplňuje motto tří učitelek: Výzvami učitelství společně.”

Účastnice EduMindu běžícího od ledna 2023

Setkávání EduMind pro mne skýtala nový formát v on-line podobě. Byla jsem zvědavá, jaká bude atmosféra, jak se podaří budovat vztahy a podporovat sdílení a růstové prostředí. Velmi brzy se mé obavy rozplynuly a já si užívala společné chvíle s lidmi z jiných koutů republiky. Velkou výhodou byla úspora času, který bych strávila cestováním. On-line formát nabídl setkávání s lidmi z různých typů a stupňů škol, a tím pádem sdílení různých zkušeností a úhlů pohledu.

Účastnice EduMindu běžícího od ledna 2023

Vedení schůzek bylo profesionální. Eva, Káča i Aneta vždy věděly odkud a kam míří. Dodržovaly časový rámec a zároveň dbaly na to, aby měli všichni dost času na vyjádření svých názorů a promýšlení daných témat.

Účastnice EduMindu běžícího od ledna 2023

“Kolem EduMind se vytvořila skupina, kde jsme se vzájemně podporovaly a i mimo schůzky věděly, že máme v těch druhých vzájemnou podporu. Nikdo nikoho neposuzoval a facilitátorky jemně usměrňovaly diskuse, aby zůstala zachována kompetentnost účastníků a veliká otevřenost pro různé názory.”

Účastnice EduMindu běžícího od ledna 2023

Termíny

EduMind skupinky se schází pravidelně online jednou za čtrnáct dní.

EduMind A (angličtina): úterý od 18.00-20.00

EduMind B (všechna zaměření): úterý od 17.00-19.00

EduMind A
angličtina
úterý
18.00-20.00
EduMind B
všechna zaměření
úterý
17.00-19.00
10. 9.17. 9.
17. 9.1. 10.
24. 9.15. 10.
8. 10.29. 10.
22. 10.12. 11.
5. 11.26. 11.
19. 11.10. 12.
3. 12.14. 1.
17. 12.28. 1.

Cena

Cena za devět online EduMind setkaní je 4.450 Kč včetně DPH.

Včasně registrovaní účastníci, jejichž platba bude připsána na náš účet do 30. 6. 2024 získají zvýhodnění 1000 Kč a účast je tedy vyjde na 3.450 Kč.

Přihlášení do skupin probíhá do 31. srpna 2024. Kapacita jedné skupinky je 10 účastníků. Minimální počet, při kterém bude skupina otevřena je 8 účastníků.

Co všechno je zahrnuto v ceně?

  • 9 strukturovaných, moderovaných online setkání, při kterých zažijete, že na výzvy učitelství už nejste sami
  • provázení jednou ze tří učitelek
  • přístup k soukromým pedagogickým materiálům provázející
  • sdílené dokumenty ze setkání

Nejčastější otázky

Komu je EduMind určen?

Všem učitelům a učitelkám, ředitelům a ředitelkám, asistentům a asistentkám, konzultantům a konzultantkám bez rozdílu věku nebo zkušenosti. Důležitá je touha po práci na sobě samém, ochota sdílet a spoluutvářet bezpečném prostředí s kolegy ze všech koutů ČR.

Budu na to mít čas?

Máme rádi heslo, že jedna minuta strávená plánováním, je jedna hodina ušetřená. My si myslíme, že dvě hodiny strávené sdílením a prací v bezpečném prostředí, jsou v přepočtu desítky hodin ušetřených na beznaději, zahlcení a vyčerpání.

Nemám kapacitu učit se nic nového. K čemu mi EduMind bude?

EduMind není studijní skupina, jde o seberozvoj pomocí sdílení, přemýšlení a vnášení více vědomého přístupu do vlastní práce. 

Mohu na EduMind vzít kolegy?

Ano. Pokud o to stojíte, je možné uspořádat Edumind pro vaši sborovnu, skupinu kolegů nebo přizvat jednoho kolegu. Stejně tak chápeme potřebu sdílet s učiteli, kteří se mezi sebou neznají. Záleží na tom, co potřebujete. 

O nás

Jsme tři učitelky. Několik let na sobě díky EduMindu pracujeme, učíme se, rozvíjíme se, společně přemýšlíme. Protože tři ví více než jedna. Více o nás najdete tady.

Novinky do emailové schránky

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit" souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.