Letní škola

Netradiční formát letní školy, který střídá čas pro hlubokou práci a čas pro sdílení ve skupině podobně naladěných učitelek a učitelů.

Příběh letní školy třech učitelek

Tři učitelky si už třetím rokem v létě dopřávají interní školu, která svým formátem reaguje na to, že ač na svém rozvoji a učitelském wellbeingu pracujeme každá individuálně, v naší učitelské práci občas postrádáme kvalitu, kterou přináší  prostor pro soustředěnou práci a přemýšlení. A protože je pro nás model naší letní školy velmi podpůrný, rozhodly jsme se jej v letošním roce otevřít menší skupině učitelů.

Jak vypadá letní škola tří učitelek?

Naší letní školu koncipujeme především jako nerušený čas, kdy se můžeme ponořit do konkrétního tématu a ve vyhrazených společných časech průběžně společně reflektujeme a sdílíme, na jaké překážky jsme narazily, jaké otázky si klademe a vzájemně se podporujeme v jejich překonání. Cílem je posunout se v přemýšlení, ale i v praktickém uchopení a zpracování dané věci. V minulosti jsme tímto způsobem posunuly například v těchto tématech: 

 • Pravidla: jaká pravidla ve třídě jsou pro nás důležitá, jak je od nového školního roku nejlépe zpracovat s dětmi, jak se k nim vracet a pěstovat s dětmi návyky, které jim budou sloužit nejen ve škole, ale především v životě mimo ní.
 • Kriteriální hodnocení: jak nastavit kriteriální hodnocení ve škole napříč předměty, tak aby zohledňovalo posun dětí v oblasti učiva, kompetencí, dovedností i aktivity v hodině a zároveň nabízelo vodítka pro slovní hodnocení v pololetí a na konci školního roku.
 • Profesní portofolio: Příprava profesního portfolia pro hledání nové práce.
 • Kompetence a dovednosti: stanovení praktických kroků, které povedou k budování předem vytyčených kompetencí, dovedností a stylů práce.
 • Ohlédnutí za minulým školním rokem: reflexe a zhodnocení toho, co nefungovalo a toho, co lze používat dál.
 • Rozpracování delší výukové sekvence: komplexní práce na uceleném výukovém celku.

Proč přemýšlení namísto nasávání nových poznatků?

Dylan Wiliam říká, že učitelé mají tolik inspirace a námětů, že by je mohli ve své výuce realizovat do konce svého života. To, co učitelům chybí, je dostatečný prostor pro jejich zavádění do výuky a vyhodnocování. Letní škola tří učitelek může být prvním krokem ke komplexnějšímu plánování změn své výuky.

Nerušený prostor pro práci umožňuje naplánovat si konkrétní kroky a mít možnost je sdílet s učiteli, kteří kolegiální sdílení berou jako cestu učitelského růstu. Srpnový termín letní školy přímo vybízí k formulaci a plánování akčních kroků pro nový školní rok.

Výhody letní školy tří učitelek:

 • Téma přináší účastník dle svých priorit.
 • Prostor na hlubokou práci v prostředí, které vybízí ke ztišení a vnitřnímu dialogu.
 • Komorní formát maximálně 15 učitelů.
 • Moderované sdílení ve skupině, které přináší vzájemnou inspiraci.

Výzva i příležitost v jednom:

 • Škola během dvou dní nabízí strukturu s pravidelnými zastávkami pro sdílení a společné přemýšlení. Odpovědnost za naplnění úseků věnovaných hluboké práci je na účastnících.

Jak bude letní škola vypadat?

 • Dvoudenní setkání s jasně danou strukturou, kde se střídají chvíle vzájemné inspirace, sdílení a reflexe s časem na hlubokou práci. 
 • Tři učitelky jsou v roli moderátorů a průvodců, nepřichází s žádným novým tématem.
 • Každý účastník  si přináší  své téma, na kterém chce pracovat, včetně potřebných materiálů. 
 • Účastníci  si vzájemně poskytují podporu, sdílí vlastní zkušenosti. 
 • Nerušený čas na hlubokou praci pro účastníky v délce cca 8 hodin, rozdělený do tří úseků. 
 • Přibližně 8 hodin vzájemného sdílení, inspirace a reflexe.

Kde, kdy a za kolik?

Letní škola bude probíhat ve dnech 8. a 9. srpna 2023 (úterý, středa) v Praze. Cena za účast je 3.450 Kč včetně DPH. Letní školu je možné financovat z OP JAK. 

Hlásit se je možné do 7. 5. 2023.

Co je zahrnuto v ceně:

 • Příjemné prostory pro společnou i samostatnou práci.
 • Provázení programem a facilitace ze strany tří učitelek.
 • Drobné občerstvení jako káva, čaj, ovoce.

Co není zahrnuto v ceně:

 • Stravování
 • Ubytování
 • Doprava

V případě otázek k letní škole nás můžete kontaktovat na triucitelky@gmail.com 

Přihlášení

Novinky do emailové schránky

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit" souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.