Rubriky
Inspirace do hodin Učitelské řemeslo

Do Now

Představení jedné z technik z knihy Douga Lemova Teach Like a Champion spolu s konkrétními zkušenostmi, jak danou techniku využíváme.

Do Now je jednou z technik z knihy Douga Lemova Teach Like a Champion. Do češtiny bychom ji mohli přeložit jako Udělej to teď. Jde o rychlou úvodní aktivitu, kterou žáci provádějí po příchodu do třídy. Cílem je, aby aktivita byla pravidelným začátkem hodiny a žáci byli okamžitě vtažení do učení a aby se oni i my ujistili, že jsou připravení a pozorní.

Pro použití Do Now je tedy výhodné být učitelem se stálou učebnou. Pokud ale nejste tímto šťastlivcem, nevzdávejte to. Osobně učím každou hodinu v jiné třídě a tak jsem si aktivitu přizpůsobila svým potřebám. Více o tom níže. 

Do Now je tedy krátká samostatná aktivita na začátku každé hodiny. Může to být například krátký úkol, otázka k zodpovězení nebo problém k řešení, který žáci vypracují samostatně a který pomáhá rozhýbat jejich myšlení a zapojuje je do procesu učení hned od začátku hodiny. Aktivita by měla být zadaná tak, aby každé dítě mohlo zahájit práci dle svých možností a to klidně i před začátkem hodiny, nejpozději však se začátkem hodiny. Zadání se nachází vždy na stejném místě. Aktivita by neměla být známkována.

Jak by mělo dobré Do Now vypadat?

kritéria úspěšného Do Nowpříčiny úspěchu
Krátké, ideálně na 3-5 min i s řešením, maximálně do 10min. Nemělo by nám zabrat větší část hodiny.Krátká aktivita nám nezabere podstatnou část hodiny. Pomůže dětem nastartovat soustředění a aktivitu. A zároveň děti hned na začátku nezahltí a nepřetíží. 
Zadáno každou hodinu a  vždy na stejném místě. Nezáleží kde přesně – na tabuli, na nástěnce, na stolečku – ale vždy na tom samém místě.Snižujeme kognitivní zátěž dětí. 
Nemělo by vyžadovat žádné další instrukce ze strany učitele.Posilujeme samostatnost dětí v pracovních návycích i v přemýšlení. 
Mělo by vyžadovat písemné odpovědi.Psaním zvýšíme praděpodobnost, že každý pracuje a přemýšlí. 
Mělo by zapadat do cílů hodiny, ať už připomenutím naučeného z minulé hodiny/minulých hodin nebo evokací tématu hodiny.Opakovaným setkáním s tématy zvyšujeme pravděpodobnost jejich uložení do dlouhodobé paměti. Evokací rozbíháme přemýšlení o novém tématu. 
Po skončení by všechny děti měly znát správnou odpověď, ideálně ji mít zapsanou v sešitě. Předcházíme nejasnostem. Budujeme banku správných řešení, o které se děti mohou opírat. 

Jak to tedy vypadá konkrétně u mne v hodinách? 

Do Now používám asi dva roky. Rozhodně je to už nedílná součást mých hodin. Mne pomáhá při přípravě, dává mi jasnou strukturu začátku hodiny. Pro děti je začátek hodiny předvídatelný, opakovaná  stejná  struktura snižuje kognitivní zátěž.  

Mám tu možnost být ve třídě vždy několik minut před začátkem hodiny. Všechny třídy, které  učím jsou totiž na jednom patře. Když skončím  v jedné, přejedu si se svým vozíkem do další, zařídím Do Now a pak mám až do začátku hodiny čas na své potřeby a povinnosti.

Obsah Do Now může být rozmanitý – tři otázky ať už s výběrem z možných odpovědí nebo bez, tvrzení k zamyšlení, hlavolam, hádanka. V matematice často používám tři až čtyři různé příklady (např. ⅓ z 69, ⅘ z 20, 5/7 ze 49), témata zamyšlení (např. zapiš si vše, co víš o trojúhelnících – druhy, vlastnosti, vzorečky), najdi chybu (např. vyřešená rovnice s chybou), nebo evokační zadání (např. promítnu obrázek malířů pokojů a děti mají napsat, kterým oblastem matematiky bychom se v této souvislosti mohli věnovat). 

Do třídy následně přicházím většinou až se začátkem hodiny.  Žáci vědí, že dobrá práce v hodině znamená hned od začátku pracovat na Do Now. Tím, že mají děti zadáno na tabuli už o přestávce, mohou nenásilnou formou zaregistrovat, co je čeká, co bude tématem, mohou se o tom mezi sebou poradit. Se začátkem hodiny ocením dobrou práci těch, kteří již pracovat začali a podpořím ty, kteří potřebují popostrčit. Nechám dětem chvilku času na samostatnou práci,  vyřídím si své povinnosti a potřeby a vyrážím mezi děti kontrolovat, jak se jim dané téma daří. Rychlejším dětem v případě potřeby ztížím zadání, dám doplňující otázku…

Snažím se ukončit práci až když mají vyřešeno všichni a pak jdeme na řešení. U Do Now většinou správné výsledky doplním sama, nebo požádám o doplnění ty žáky, u kterých jsem zkontrolovala řešení. Není to totiž aktivita ke sdílení a diskusi (pokud to neni evokace). 

Zároveň s aktivitou píši i pomůcky a materiály, které budou na hodinu potřebovat a tak jim umožňuji zajistit si vše potřebné před začátkem hodiny. 

Tohle by byl ideál, ale jaká je skutečnost? 

Do Now se mi daří zadávat vždy (výjimek je opravdu minimum) a děti jsou na něj zvyklé. Nicméně všechna  výše uvedená kritéria někdy poruším, ať už  cíleně nebo omylem. Někdy nestihnu být ve třídě dříve, a tak přistane zadání na tabuli až se začátkem hodiny. Často se mi nedaří najít dobrý kompromis mezi nízkoprahovostí pro pomalejší žáky a motivací pro talentované. 

Jindy postavím Do Now na špatném předpokladu znalostí, tím nám zabere více času a rozhodně není nízkoprahové. Někdy se stane, že narazíme na zadání, které ukáže hluboké neporozumění a tak musím změnit plán hodiny a znovu naučit dané téma, ale i za to jsem ráda.

Jindy ale předem počítám s tím, že nám zabere více času, využiji ho k většímu opakování nebo hlubší evokaci. 

Shrnutí

Pokud přemýšlíte nad stavbou vašich hodin a hledáte změnu v nasazení a zapojení žáků, neváhejte se do Do Now pustit. 

Do Now umožňuje žákům procvičovat nabyté znalosti a dovednosti, posiluje jejich sebevědomí, vytváří pocit předvídatelnosti a bezpečí. Tuto aktivitu lze snadno implementovat do jakéhokoliv předmětu, my učitelé můžeme být kreativní při jeho plánování a realizaci.  Do Now je nejen efektivní nástroj pro zlepšení výuky, ale i nástroj k nastavení jasné struktury našich hodin. 

Další materiály:

Originální Check list z dílny Douga Lemova

Do Now video

Novinky do emailové schránky

Kliknutím na tlačítko "Přihlásit" souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Komentáře nejsou povoleny.